„Niekas nevyksta be džiaugsmo ir malonumo. Tai – dimensija, kurios kasdien ieško tiek vaikai, tiek suaugusieji. Tai – optimistinė dvasia, nes kaita yra neatsiejama nuo žmogaus. Todėl į visus pokyčius reikia žiūrėti džiaugsmingai.“ (Loris Malaguzzi).

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojai, siekdami  ugdymo turinio atnaujinimo inovatyviomis idėjomis pagal ES ir nacionalinės švietimo agentūros projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ dalyvauja ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Žaismė ir atradimai: tyrinėjimu paremta kūrybinė veikla, kontekstų kūrimas, įtraukaus ugdymo organizavimas“.

Kūrybiškai, inovatyviai ir aktyviai mokymus pagal metodinių leidinių rinkinius „Žaismė ir atradimai“ organizavo lektorės, leidinių bendraautorės  Dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė, Sonata Latvėnaitė-Kričenienė (VDU).

Remdamiesi inovatyviomis idėjomis mokytojai atliko namų darbų užduotis – organizavo veiklas savo grupėse, skatinančias vaikų iniciatyvas, kūrybiškumą, gebėjimą improvizuoti, aktyviai veikti ir patirti atradimų, bendravimo džiaugsmą.

Šie praktiniai mokymai padės mūsų darželio mokytojams tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus bei priemones.

Kiekvienas vaikas yra galingas. Mokytojas sukuria aplinką, situacijas ugdytinio galioms skleistis, stiprėti ir sėkmingai pasirengti mokyklai.

Vaiko sėkmės auginimui labai svarbus nuolatinis tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas lavinant vaiko gebėjimus.

Jei tik pasakysi, man pasimirš, bet jei parodysi – aš atsiminsiu; jei leisi man pačiam padaryti – aš suprasiu.

Ne jėga, o atkaklumas padeda atlikti didelius darbus.