Jei vaikas lanko mūsų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigą, jis yra CVPP sistemoje ir iki balandžio 1 d. bus automatiškai priskirtas mokyklai, kurios teritorijoje yra deklaruota gyvenamoji vieta.

Deklaruotas turi būti ne trumpiau, kaip 2 metai.

Balandžio 1 d. ir ne anksčiau, jei netinka priskirta mokykla, tėvai gali rašyti prašymą į kitos mokyklos laisvas vietas (jei tokių bus). Jei turi prioritetų, juos turi nurodyti prašyme.

Primename, kad yra pasikeitusios mokyklų teritorijos.

Susipažinti su tarybos sprendimu (ir dokumentas pridedamas):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/87c8781094e011ecaf3aba0cb308998c

Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas, 2022-02-23