Tauragės rajono savivaldybės taryba iki balandžio 1 d. turėjo 2020-2021
mokslo metams patvirtinti priešmokyklinio ugdymo modelius ir mokykloms
nustatyti priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių. Dėl karantino šio
klausimo svarstymas yra atidėtas ir priešmokyklinio ugdymo grupės dabar
neformuojamos. Apie priimtus sprendimus dėl priešmokyklinio ugdymo
2020-2021 m. m. informuosime papildomai savivaldybės bei mokyklų
tinklalapiuose.