Lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ pedagogų komandos gerosios patirties sklaida respublikinėje konferencijoje

2020 metų vasario 18 dieną, Jurbarko švietimo centre vyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija “Įvairių ugdymo metodų, būdų bei priemonių taikymas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. Gerosios patirties sklaida” Metodų mugėje””, kurią organizavo Jurbarko rajono ugdymo įstaigų spec. pedagogai, logopedai, metodininkai. Šioje konferencijoje dalyvavo ir mūsų darželio pedagogės  Lina Nevardauskienė, Airida Oželienė ir Monika Altaravičienė, kurios pristatė pranešimą “Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas panaudojant terapijos sieną ir interaktyvias grindis”. Savo metodines priemones ir pranešimą “Girdimojo suvokimo ir girdimojo atminties lavinimo galimybės naudojant metodinę priemonę “Klausau, girdžiu, skiriu…” pristatė darželio logopedė metodininkė Aušra Eristi.