„Gandriukų“ grupėje veiklos daug ir įvairios, vaikai ką veikti renkasi patys: piešia, lipdo, aplikuoja, konstruoja, veria, ieško „pasislėpusių“ figūrų. Toks sprendimas ne tik leidžia rinktis, bet ir suteikia galimybę vaikui pačiam išplėsti ir pagilinti žinias, o tai ir yra pedagogo tikslas.

Mokytoja Ramunė Kumpienė