Ketvirtadienio rytą, stovyklautojus, saulė išlydėjo į kelionę. STEAM stovyklautojai, su gera nuotaika, keliavo į Tauragės miesto vasaros estradą. Sustojus apžiūrėti upės “Jūra” vingio, vaikai pamatė tamsius debesis. Stovyklautojus, užklupo stiprus lietus. Gamtotyrinė STEAM stovykla, patyrė iššūkių. Vaikams teko susirasti slėptuvę nuo lietaus. Bandėme po medžiu, mėginome slėptis po skėčiu, bet negelbėjo niekas. Vadovės ir vaikučiai, nusprendė pasislėpti miesto bažnyčioje. Stovyklautojai, turėjo galimybę apžiūrėti bažnyčios vidų. Laikas greitai prabėgo, o lietus nurimo, galėjome keliauti į darželį. Sugrįžus džiovinome rūbus, gėrėme šiltos žolelių arbatos, skanavome medų ir dalinomės patirtais įspūdžiais.