Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenė akcijoje „Sustok už didvyrius“