Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenė akcijoje “Sustok už didvyrius”