Sausio 13-osios rytą sutelktai dalyvavome pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

Languose plazda vienybės ir atminimo žvakučių liepsnelės žuvusiems už mūsų tėvynės laisvę.

Tą atmintiną dieną drąsūs žmonės gynė Lietuvą, kovojo už šalies laisvę, už mūsų visų ateitį. Taip jie išreiškė savo meilę Lietuvai. Šiandien vaikučiai veiklų metu mokosi suprasti ir stiprinti šias vertybes.

Auginkime ir branginkime laisvę savo širdyje!