Lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenė sutelktai, kūrybiškai, pakiliai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.