Multisensorinis kambarys – puiki vieta atsipalaidavimui, nusiraminimui, poilsiui bei teigiamų emocijų patyrimui. Šiame kambaryje ugdytiniai turi galimybę vienu metu lavinti visus savo pojūčius – regą, klausą, jutimus, visos čia sukauptos priemonės kviečia tyrinėti, atitrūkti nuo pažįstamos aplinkos, atsipalaiduoti, nurimti. Aktyvi sensorinė veikla suteikia ne tik malonumą, bet kartu gerina vaiko judesių koordinaciją, tikslumą, greitį, mažina agresiją, nerimą, išsiblaškymą. Sensoriniai kambariai naudojami lavinant kalbą, spalvų ir formų pažinimui,  judesių bei koordinacijos lavinimui ir kitiems edukaciniams aspektams.  Multisensoriniame kambaryje dirba pagalbos vaikui specialistai: logopedė Virginija, socialinė pedagogė Edita,  specialioji pedagogė Aistė  bei mokytojų padėjėjos, dirbančios su SUP turinčiais vaikais. Vaikams turintiems specialių ugdymo(si) poreikių sensorinis kambarys naudojamas, kaip reabilitacijos ar terapijos priemonė padedanti palaipsniui priprasti prie stimulų jiems įdomioje ir būtent šiam tikslui pritaikytoje aplinkoje. Tai būdas užmegzti ryšį su vaiku ir terapiją padaryti dar veiksmingesnę.

Šiame kambaryje yra daug įvairių priemonių ir įrenginių, tačiau pati mėgstamiausia- burbulų vamzdis.  Jis keičia spalvas ir vibruoja. Vaikai labai mėgsta tai pajausti, stebėti jį, tyrinėti ir ilgai sėdėti šalia. Bevieliu pultu galima keisti spalvas. Vibracija veikia labai teigiamai, raminamai ir tai vaikus tarsi užburia.

Mėgiama ir šviesos pluoštelių užuolaida, kuri šviečia ir keičia spalvas, vaikai gali liesti, žaisti su jais, o įsilindę į vidų, lubose pamato veidrodį, kuriame smagu stebėti apšviestą įvairiomis spalvomis save. Tai stiprina lytėjimo ir vaizdinę stimuliaciją.

Ryški sensorinė, ant sienos montuojama, burbulų siena. Stebint burbuliukus įsitraukia netgi mažiausiai dėmesį sukoncentruojantys vaikai. Ramiai besikeičiančių spalvų staliukas pritraukia dėmesį, padeda susikoncentruoti ties žaidimu ar tyrinėjimu. Magnetinis blokelių konstruktorius lavina vaizduotę, moko pažinti formas, ugdo koncentraciją, tikslumą, loginį mąstymą, skatina bendradarbiauti ir judėti.

Per spalvas, vaizdus, garsus, judesį, skirtingas faktūras, netgi nieko pačiam nedarant, stimuliuojamas intelektinio vystymosi procesas ir vaikai turi galimybę ugdytis.

Socialinė pedagogė Edita