Nuotolinis ugdymas – vaikų ugdymo proceso organizavimas namuose, kai mokytojai ir tėvai tarpusavyje tariasi, konsultuojasi ir organizuoja vaikų veiklas  panaudodami informacines ir komunikacines technologijas.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos specialistai dalinsis vieni su kitais gerąja darbo patirtimi ir skelbs mokomąją medžiagą vaikų ugdymui nuotoliniu būdu savo grupės Facebook uždaroje paskyroje ir elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, kur tėvai irgi galės įkelti  atliktų užduotėlių nuotraukas.

Elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, grupės Facebook uždaroje paskyroje, www.tauragesazuoliukas.lt  galite užduoti klausimus, teikti siūlymus, sekti svarbiausią  informaciją.

Prasmingo ir atsakingo bendradarbiavimo vardan vaikučių gerovės!