Lietuvoje paskelbus karantiną dėl koronaviruso ir sustabdžius ugdymo(si) procesą, darželiuose ikimokyklinio ugdymo mokytojams bei tėveliams rekomendavome ugdymo(si) procesą, bendraujant tarpusavyje virtualioje aplinkoje, organizuoti namuose. „Ką veikti?” dažnai vaikų užduodamas klausimas tėvams. Taip jau lėmė aplinkybės, kad netikėtai tapo galimybė daugiau laiko praleisti kartu ir užsiimti bendra veikla šeimose. Į pagalbą tėvams suskubo mūsų ikimokyklinio ugdymo mokytojos, kurios ruošė savaitės planus, pagal numatytas temas siuntė užduotėles, kurias vaikai, padedami tėvelių, nuoširdžiai vykdė: piešė, karpė, klijavo, rinko gamtinę medžiagą, tyrinėjo, pažino aplinką, talkino darže ir virtuvėje, muzikavo, mankštinosi, žaidė žaidimus. Visa tai padėjo vaikams nenutraukti  socializacijos ir ugdymo(si) procesų. Karantinas išmokė vaikus dar labiau laikytis higienos, saugoti savo ir artimųjų sveikatą, branginti šiltus santykius šeimoje.

Nuotolinio ugdymo(si) grįžtamojo ryšio akimirkos. Dėkojame tėveliams už bendradarbiavimą.