„Kūrybinė vaikų ir mokytojų žaismė Ryto rate“ subūrė pedagogus inovatyvių idėjų pasidalijimui

Parodoje dalyvavo daugiau kaip pusantro šimto visos šalies pedagogų, kurie organizavo „Ryto rato“  veiklas taikydami aktyvius metodus, plėtodami vaikų kūrybines idėjas, naudodamiesi metodinių rinkinių „Žaismė ir atradimai“ rekomendacijomis.

Parodos tikslas – pedagogų  gerosios patirties pasidalijimas taikant inovatyvius metodus ir idėjas „Ryto rato“ veiklose.

Uždaviniai: skatinti kūrybišką vaikų idėjų ir pedagogų sąveiką organizuojant „Ryto rato“ veiklas; plėtoti  respublikos pedagogų inovatyvią patirtį organizuojant „Ryto rato“ veiklas; parengti sėkmingos patirties virtualią darbų parodą.

Parodos organizavimo komanda: parodos iniciatorė – Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Viktorija Paulauskienė; direktoriaus pavaduotoja ugdymui Greta Čiapienė; ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė  Ramunė Kumpienė; ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė  Indrė Rusteikienė.

Visiems Parodos dalyviams buvo išsiųsti Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės Padėka, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro pažymos, parodos dalyvių pateikti  veiklų  darbai su aprašymais tapo metodine priemone pedagogams kūrybiškai taikyti inovatyvias idėjas ir patirtis „Ryto rato“ procese. Veiklų fotonuotraukos arba video su aprašymu įkelti Facebook grupėje „Kūrybinė vaikų ir mokytojų žaismė Ryto rate“, https://www.facebook.com/groups/699743704965464/, parodos „Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kūrybinė vaikų ir mokytojų žaismė Ryto rate“ darbų nuoroda yra patalpinta – https://www.tauragesazuoliukas.lt/.

Paroda skirta Tauragės – Lietuvos kultūros sostinės metams pažymėti.

Dėkojame visiems už aktyvų,  kūrybišką inovacijų pasidalijimą!