Priešvelykinė savaitė vaikučiams suteikė daug malonių įspūdžių, vaikų kūrybiškumas pasireiškė visose ugdymo(si) srityse. Vaikai kirpo, klijavo, skaičiavo, žaidė. Margučių puošimui panaudojo įvairias dailės priemones, bendravo tarpusavyje, pasakojo , kaip švenčia Velykas namuose, kokių laikosi tradicijų.