Birželio mėnesį Tauragės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ veiklą vykdė tęstinė vaikų vasaros poilsio gamtotyros  stovykla „Aš – mažasis STEAM kūrėjas“. Lėšas programos įgyvendinimui skyrė Tauragės rajono savivaldybė, kūrybinį patirtinį procesą organizavo pedagogės Edita Daunienė ir Nijolė Petravičienė, koordinavo direktorė Viktorija Paulauskienė.

Programos tikslas –  skatinti vaikus tapti mažaisiais tyrinėtojais, stebėtojais, atradėjais aktyviai veikiant gamtoje ir pozityviai bendradarbiaujant patirti kūrybos ir atradimų džiaugsmą, įgyti  naujų kompetencijų, pajusti atsakomybę už savo poelgius,  mokytis pasitikėti savimi ir spręsti problemines situacijas, kelti klausimus, aptarti, įsivertinti  dienos veiklas, pateikti savo siūlymus. Kiekvienos dienos veikla skatino vaikų kūrybiškumą ir smalsumą STEAM dalykams.

Gamtotyros stovyklos veikloje dalyvavo 62 vaikučiai 5-6 metų amžiaus. Dionizo Poškos muziejus „Baubliai“ ir Tauragės krašto „Santakos“ muziejus stovyklautojus pakvietė į praeitį. Tyrinėjome, matavome, lyginome, skaičiavome ir stebėjomės Baublių ąžuolų dydžiu, ilgaamžiškumu,  klausėmės sakmių ir padavimų. Tauragės krašto „Santakos“ muziejuje pasitikęs gidas supažindino su miesto legendomis, demonstravo vaizdo projekciją apie gimtąjį Tauragės miestą.

Siekiant skatinti vaikus rūpintis augintinių ir kitų gyvūnų gerove, atkreipti dėmesį į opias problemas, kalbėti apie netinkamą elgesį su jais, plėsti vaikų pažintinę ir socialinę kompetencijas, stovyklautojai apsilankė  S. Klymanto gyvūnų  prieglaudoje.

Stebėjimai, tyrinėjimai, bandymai, atradimai, mokymasis formuluoti išvadas – tai vaikučio gebėjimas pažinti ir suprasti jį supantį pasaulį aktyviai veikiant drauge su kitais. Todėl stovyklautojai keliavo prie Raganų eglės ir Rambyno kalno, į Oko mišką ir naujai įkurtą Kartų parką. Tyrinėjome, kas gyvena Jūros upės slėnyje ir pakrantėse, Vasaros estrados pievelėje. Nepamiršome ir Rasos, Joninių švenčių, kurias pasitikome gamtos prieglobstyje, Taurų Nuotykių parke spalvindami akmenukus ir pindami vainikus, mokydamiesi įsiklausyti į gamtą.

O kur dar veikla stovyklos aplinkoje! Čia  stovyklautojai eksperimentavo su svertu, skridiniu ir magnetu. Vaikai savarankiškai svėrė, matavo, lygino, konstravo įvairių svorių ir formų daiktus, atliko eksperimentus su šviesa ir garsu. Smalsieji stovyklautojai atliko eksperimentus: „Vulkano išsiveržimas“, „Medūza“, „Ko reikia gėlytei?“, „Ko reikia, kad laivelis plauktų?“, atliko kūrybos darbus, naudodami smėlį, druską, klijus. Tai užsiėmimai lavinantis dėmesį, eksperimentavimą, modeliavimą, spontanišką kūrybą. Vaikai maišė spalvas, pilstė skysčius, stebėjo, lygino, analizavo, apibendrino rezultatus. Bandymai buvo ne tik įdomūs, bet ir labai smagūs.

Lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ gamtotyros stovyklos „Aš- mažasis STEAM kūrėjas“  vaikai įsijungė į respublikinį virtualų ikimokyklinių ugdymo įstaigų STEAM projektą „Akmenukų paveikslai“.  Vaikai išgyveno kūrybos džiaugsmą projektuodami ir formuodami įvairias kompozicijas iš akmenukų.

Dalyvavome ir respublikinėje ikimokyklinių ugdymo įstaigų virtualioje nuotraukų parodoje „Skruzdėliuko  gyvenimas“, lavinome kūrybinius gebėjimus ir iš įvairių meninių technikų kūrėme pavienių  skruzdėlių ir viso skruzdėlyno gyvenimą.

Laikas kartu prabėgo nepastebimai. Tikime, kad įgyta vaikų patirtis, tai lyg raktas, kuris ateityje padės sėkmingai atrakinti gyvenimo pažinimo duris. Iki kitos vasaros, mūsų mažieji smalsiukai!

Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ gamtotyros stovyklos organizavimo komanda:
vadovė, socialine pedagogė Edita Daunienė ir
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Nijolė Petravičienė