Gruodžio 6 dieną lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ atstovai dalyvavo respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Pažink. Atrask. Patirk.-II“, kurią organizavo Tauragės vaikų reabilitacijos centras – mokykla „Pušelė“.

Konferencijos tikslas – ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas taikant patirtinio ugdymo(si) idėjas.

Konferencijoje pranešimus skaitė lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vyresniosios ikimokyklinio ugdymo mokytojos Airida Oželienė ir Lina Nevardauskienė.  Pranešimo tema: „Aktyvaus ir kūrybiško vaiko ugdymas edukacinėse aplinkose“. Pranešėjos akcentavo, kad būtina vaikučius ugdyti kūrybiškai, aktyviai įvairiausiose aplinkose, nes tai padeda vaikams kokybiškai ugdytis.

Dėkojame organizatoriams už turiningai praleistą laiką ir informatyvius pranešimus.