Veiklos sritys

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas:

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas;

Ikimokyklinio ugdymo programa „Vėjo malūnėlis”