Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2021 m. II ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur (1 etatui)
Direktorius 1*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1*
Mokytojas su vyr. mokytojo kategorija 12,911468,96
Mokytojas su mokytojo metodininko kategorija 11601,85
Mokytojas 10,161326,11
Logopedas1,51346,97
Psichologas 1*
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1,251677,96
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1*
Socialinis pedagogas 11269,09
Spec. pedagogas0,51065,54
Vyr. buhalteris 1*
Raštinės administratorius1*
Valytojas0,9607,00
Mokytojo padėjėjas15851,08
Mokytojo padėjėjas (spec. poreik.)2,5818,45
Kiemsargis 1,5642,00
Skalbėjas 1717,00
Statinių priežiūros darbininkas 1607,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2021 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur (1 etatui)
Direktorius 1*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1*
Mokytojas su vyr. mokytojo kategorija 12,911468,96
Mokytojas su mokytojo metodininko kategorija 11601,85
Mokytojas 10,161332,44
Logopedas1,51346,97
Psichologas 1*
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1,251677,96
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1*
Socialinis pedagogas 11269,09
Spec. pedagogas0,51065,54
Vyr. buhalteris 1*
Raštinės administratorius1*
Valytojas0,9607,00
Mokytojo padėjėjas15843,21
Mokytojo padėjėjas (spec. poreik.)2.,5805,42
Kiemsargis 1,5607,00
Skalbėjas 1717,00
Statinių priežiūros darbininkas 1607,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2020 m. IV ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur (1 etatui)
Direktorius 1*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1*
Mokytojas su vyr. mokytojo kategorija 12,911418,01
Mokytojas su mokytojo metodininko kategorija 11592,80
Mokytojas 10,161329,09
Logopedas1,51339,36
Psichologas 1*
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1,251668,48
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1*
Socialinis pedagogas 11261,92
Spec. pedagogas0,51059,52
Vyr. buhalteris 1*
Raštinės administratorius1*
Valytojas0,9607,00
Mokytojo padėjėjas15758,65
Mokytojo padėjėjas (spec. poreik.)2.,5681,30
Kiemsargis 1,5607,00
Skalbėjas 1682,00
Statinių priežiūros darbininkas 1607,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2020 m. III ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur (1 etatui)
Direktorius 1*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1*
Mokytojas su vyr. mokytojo kategorija 12,911154,75
Mokytojas su mokytojo metodininko kategorija 11331,63
Mokytojas 10,161016,57
Logopedas1,51339,36
Psichologas 1*
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1,251359,89
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1*
Socialinis pedagogas 11261,92
Spec. pedagogas0,51059,52
Vyr. buhalteris 1*
Raštinės administratorius1*
Valytojas0,9607,00
Mokytojo padėjėjas15762,69
Mokytojo padėjėjas (spec. poreik.)2704,00
Kiemsargis 1,5607,00
Skalbėjas 1682,00
Statinių priežiūros darbininkas 1607,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2020 m. II ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur (1 etatui)
Direktorius 1*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1*
Mokytojas su vyr. mokytojo kategorija 12,911047,58
Mokytojas su mokytojo metodininko kategorija 11151,04
Mokytojas 10,16893,77
Logopedas1,51339,36
Psichologas 1*
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1,251205,60
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1*
Socialinis pedagogas 11261,92
Spec. pedagogas0,51059,52
Vyr. buhalteris 1*
Sekretorius 1*
Valytojas0,9607,00
Mokytojo padėjėjas15762,69
Mokytojo padėjėjas (spec. poreik.)2704,00
Kiemsargis 1,5607,00
Skalbėjas 1682,00
Statinių priežiūros darbininkas 1607,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2020 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur (1 etatui)
Direktorius 1*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1*
Mokytojas su vyr. mokytojo kategorija 12,911047,58
Mokytojas su mokytojo metodininko kategorija 11151,04
Mokytojas 10,16893,77
Logopedas1,51339,36
Psichologas 1*
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1,251205,60
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1*
Socialinis pedagogas 11261,92
Spec. pedagogas0,51059,52
Vyr. buhalteris 1*
Sekretorius 1*
Valytojas0,9607,00
Mokytojo padėjėjas15762,69
Mokytojo padėjėjas (spec. poreik.)2704,00
Kiemsargis 1,5607,00
Skalbėjas 1682,00
Statinių priežiūros darbininkas 1607,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2019 m. III ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur (1 etatui)
Direktorius 11766,33
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 11465,31
Mokytojas su vyr. mokytojo kategorija 12,911042,78
Mokytojas su mokytojo metodininko kategorija 11210,43
Mokytojas 10,16881,16
Logopedas1,51236,95
Psichologas 1*
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1,251185,05
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 11040,32
Socialinis pedagogas 11171,21
Spec. pedagogas0,5978,03
Vyr. buhalteris 1*
Sekretorius 1*
Valytojas0,9555,00
Mokytojo padėjėjas15621,85
Mokytojo padėjėjas (spec. poreik.)2572,64
Kiemsargis 1,5555,00
Skalbėjas 1620,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1555,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2019 m. II ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur (1 etatui)
Direktorius 11766,33
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 11465,31
Mokytojas su vyr. mokytojo kategorija 11,911030,87
Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytojas 21193,70
Mokytojas su mokytojo metodininko kategorija 11249,93
Mokytojas 9,16862,25
Logopedas1,51197,16
Psichologas 1*
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1,251185,05
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 11040,32
Socialinis pedagogas 11166,02
Spec. pedagogas0,5946,32
Vyr. buhalteris 1*
Sekretorius 1*
Valytojas0,9555,00
Mokytojo padėjėjas15621,85
Mokytojo padėjėjas (spec. poreik.)0,5572,64
Kiemsargis 1,5555,00
Skalbėjas 1620,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1555,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2019 m. I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur (1 etatui)
Direktorius 11766,33
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 11376,50
Mokytojas su vyr. mokytojo kategorija 11,911030,87
Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytojas 21193,70
Mokytojas su mokytojo metodininko kategorija 21249,93
Mokytojas 9,16862,25
Logopedas1,251197,16
Psichologas 1*
Meninio ugdymo pedagogas su mokytojo metodininko kategorija1,251157,60
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1994,95
Socialinis pedagogas 11166,02
Spec. pedagogas0,5946,32
Vyr. buhalteris 1*
Sekretorius 1*
Valytojas0,9555,00
Mokytojo padėjėjas15594,72
Mokytojo padėjėjas (spec. poreik.)0,5572,64
Kiemsargis 1,5555,00
Skalbėjas 1620,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas 1555,00
Pareigybės pavadinimas2018 m. I ktv., Eur2018 m. II ktv., Eur2018 m. III ktv., Eur2018 m. IV ktv., Eur2018 metų vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur
Direktorius (1 etatas)1173,951173,951173,95*1173,95
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas)912,93912,93948,701020,25948,70
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija (10,91 etato)747,44744,00704,11699,43723,75
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas (2 etatai)682,98695,04731,87810,24730,03
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija (2 etatai)827,28806,97775,96808,92804,78
Auklėtojas (6 etatai, nuo IV ktv. - 10,16 etato)660,11638,39604,98514,54604,51
Logopedas (1 etatas, nuo III ktv. - 1,25 etato)751,27751,27762,31784,40762,31
Psichologas (0,42 etato)271,02271,02271,02*271,02
Meninio ugdymo pedagogas su vyr. mokytojo kategorija (1 etatas)728,75728,75735,82800,30748,41
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (1 etatas)699,65710,93734,58744,65722,45
Mokytojo padėjėjas (0,5 et.)***202,73202,73
Socialinis pedagogas (1 etatas)743,33743,33744,65747,30744,65
Spec. pedagogas (0,5 etato)241,81241,81259,92294,14259,42
Vyr. buhalteris (1 etatas)*****
Sekretorius (1 etatas)*****
Valytojas (0,9 etato)360,00360,00360,00360,00360,00
Auklėtojo padėjėjas (15 etatų)456,60459,35436,17436,17447,07
Kiemsargis (1,5 etatas)400,00400,00400,00400,00400,00
Skalbėjas (1 etatas)400,00400,00400,00400,00400,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas (1 etatas)400,00400,00400,00400,00400,00
Pareigybės pavadinimas2017 m. I ktv., Eur2017 m. II ktv., Eur2017 m. III ktv., Eur2017 m. IV ktv., Eur2017 metų vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur
Direktorius (1 etatas)1090,841090,981090,981090,981090,95
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas)898,82899,15899,15899,15898,32
Auklėtojas su vyr. auklėtojo kategorija (10 etatų, nuo III ktv. - 11,91 etato)669,84672,21674,81680,03674,23
Priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtojas (2 etatai)696,37698,83687,74665,55687,13
Auklėtojas su auklėtojo metodininko kategorija (1 etatai)723,11725,58729,93738,63729,32
Auklėtojas (7,91 etato, nuo III ktv. - 6 etatai)541,80543,38561,19596,82560,80
Logopedas (1 etatas, nuo III ktv. - 1,25 etato)762,69765,38804,42882,51803,75
Psichologas (0,42 etato)264,44265,83265,83266,92265,76
Meninio ugdymo pedagogas su vyr. mokytojo kategorija (1 etatas)712,60715,14716,01717,75715,38
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (1 etatas)568,65634,23666,86666,86634,15
Socialinis pedagogas (1 etatas)717,78721,67725,15732,11724,18
Spec. pedagogas (0,5 etato)238,16238,15238,16
Vyr. buhalteris (1 etatas)781,47833,90860,00860,00833,85
Sekretorius (1 etatas)445,93466,32476,33476,33466,23
Interneto svetainės administratorius (0,4 etato, nuo IV ktv. panaikinta pareigybė)152,00158,20161,30157,17
Valytojas (0,5 etato)190,00190,00190,00190,00190,00
Auklėtojo padėjėjas (13 etatų)396,94405,41405,41405,41403,30
Kiemsargis (1 etatas)380,00380,00380,00380,00380,00
Skalbėjas (1 etatas)380,00380,00380,00380,00380,00
Santechnikas - einamojo remonto darbininkas (1 etatas)380,00380,00380,00380,00380,00