Pasakos svarba turi įtakos visapusiškam vaiko ugdymui. Pirma, ji lavina vaizduotę, smalsumą, plėtoja intelektą. Antra, ugdo kalbą, plečiasi žodynas, užsimezga dialogo pagrindai. Trečia, padeda suprasti save ir kitus, pajusti ne tik savo, bet ir kitų norus bei emocijas.

Lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ galerijoje įrengta nauja edukacinė erdvė „Miško pasaka“. Tai vaikų patyriminė erdvė, kurioje vaikai gali pajusti skirtingas paveikslų faktūras ir įvardinti įvairių matomų miško gyventojų pavadinimus, spalvas, dydžius, bei kitas jiems būdingas savybes. Pasitelkiant vaikų kūrybiškumą bei fantaziją, prie įrengtos edukacinės sienos vaikai patiria daug veiksmo, nuotykių, bei emocijų. Paprastai vaikams sunku reikšti savo jausmus, o per pačių kuriamą pasaką jie išmoksta jausmus atpažinti, įvardinti, suprasti. Taip pat susipažįsta su miško gyvūnų įvairove, o per jų santykius ir kuriamus patiriamus nuotykius atsiskleidžia pagrindinės žvėrelių savybės. Vaikai vienas kitą pamoko kur lapė gyvena, kokias uogas meška valgo, o kurių nemėgsta, su kuo draugauja zuikis, pas ką į svečius mėgsta eiti ant grybo gyvenanti kirmėlytė, kur skraido paukščiai, po kokiu medžiu mėgsta ilsėtis sraigė ir kokia kalba kalbasi vabalai….

Kūrybiškumą galima apibrėžti kaip „meną kurti gyvenimą“, o vaikų kūrybiškumui nėra ribų, tad ant sienos sukabinti paveikslai, kiekvieną dieną vis gyveną naują gyvenimą.

Meninio apipavidalinimo vadovė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Monika Altaravičienė.