Snaigių šokio apsuptį gruodžio 8 d. lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ lauko erdvėje sužibo Kalėdų eglutė.

Šalti „Šaltukai“, nuostabioji „Sniego Karalienė“ ir muzikos vadovė Marytė Jončienė kvietė vaikučius į žiemos pasaką, kurioje mažieji linksmai dainavo, šoko bei linksminosi aplink eglutę.

Šiltą, nuoširdų, šventinį pasveikinimą tarė lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Viktorija Paulauskienė.

Eglutė įžiebta kartu su kalėdiniu namelių miesteliu – meilės, šviesos, gerumo, atjautos, gerų darbų simboliu.

Dėkojame tėveliams už idėjos puikų įgyvendinimą!

 

Tegul šventinė nuotaika, pripildžiusi širdis šviesos, džiaugsmo, viltingo laukimo neapleidžia Jūsų visus metus!