Eina kiškis takeliu
Su pintiniu krepšeliu.
O krepšelyje margučiai,
Duos kiškelis jų vaikučiams.

Kiekvienam dalins po vieną,
Kad Velykų šventės dieną
Būtų linksma ir smagu
Su kiškučio margučiu.

 Velykos – pirmoji didžioji pavasario šventė. Tai lietuvių senovinė gamtos atgimimo, augmenijos prisikėlimo šventė.

 Svarbiausias Velykų simbolis – dažytas kiaušinis. Jis yra gyvybės, gėrio, derlingumo simbolis. Pavasarį, atgimstant gamtai, kiaušinis naudojamas kaip magiška priemonė gyvybės jėgoms sužadinti.

Balandžio 2 d. lopšelio-darželio kieme buvo švenčiamos mažųjų Velykėlės.  Vaikučius pasitiko du žavūs kiškučiais, kurie kvietė vaikučius šokti, dainuoti ir žaisti.  Tai pat mažieji linksmai rideno margučius, aiškinosi, kieno margutis didžiausias, greičiausias ir stipriausias. Už linksmą laiką kartu su kiškučiais, Velykų bobutės vaikučius apdovanojo dovanėlėmis – staigmenomis, kurias turėjo surasti savo žaidimų aikštelėse.

Šiandien, „Giliukai“ ir „Žirniukai“ grupių vaikai, šventė Vaikų Velykėles. Tai tradicijos itin artimos pačioms Velykoms: vėl yra dažomi ir ridenami margučiai. Taip pat yra žaidžiami įvairiausi linksmi žaidimai – tačiau šios šventės metu visas dėmesys skiriamas vaikams.
Velykėlės turi ir savo personažą – pamiškyje gyvenančią Velykę, kuri gražiai margina kiaušinius ir sudėjusi juos į cukrinį zuikiais kinkytą vežimą, lanko vaikus. Velykė išėjo, bet „Giliukai“ grupės vaikams paliko savo zuikius, kuriais vaikai turės pasirūpinti iki žiemos.
Vaikų Velykėles – šventė, puoselėjanti senas lietuviškas tradicijas, ugdanti tautišką vaikų mąstyseną ir bendrumo dvasia sujungiantis šeimas.