Kovo 1 – gegužės 22 dienomis, Tauragės lopšelis-darželio bendruomenė kartu su šio projekto iniciatorėmis – darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Greta Čiapiene, bei mokytojomis Monika Altaravičiene, Aiste Nausėdiene bei vyresniąja mokytoja Airida Oželiene, įgyvendino Respublikinį projektą „AUGINU KŪRYBIŠKĄ PASAKĄ, PASITELKIANT SĖKLĄ IR ANTRINES ŽALIAVAS“.
Projekto tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, jų tėvelius ir pedagogus projektuoti, kurti ir veikti kartu panaudojant antrines žaliavas.
Vaikai kartu su savo mokytojomis buvo skatinami sukurti kūrybinę edukacinę erdvę iš antrinių žaliavų. Taip pat buvo skatinamas vaikų ir mokytojų kūrybiškumas, turtinamas vaikų žodynas, plėtojami vaikų sakytinės kalbos gebėjimai. Auginant augalėlius, buvo kuriama edukacinė erdvė, kurios pagalba vaikai kartu su savo mokytojomis kūrė pasakas. Taip pat buvo stiprinamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, tėvų bendravimas bei bendradarbiavimas, kurio tikslas buvo siekti organizuoti įdomesnių ir efektyvesnių ugdomųjų veiklų vaikams.
Pasakos, tai puikus būdas lavinti vaikų kūrybiškumą, sakytinę kalbą bei vaizduotę. Į projektą įsitraukė ir kitos Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Lietuvos vaikai kartu su mokytojomis kūrė, gamino įvairias dekoracijas, lėles. Pasipuošę savo palanges augalėliais ir dekoracijomis, patys vaidino pačių kurtomis pasakas.
Visiems dalyviams buvo išsiųsti Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės Padėka, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro pažymos.
Dėkojame dalyvavusiems!