Mus supanti gamta atrodo neapsakomai graži, begalinė, nepaprastai turtinga ir amžina, o jos turtai neišsemiami. Tačiau visame pasaulyje vyksta pokyčiai grėsmingi tiek gamtai tiek ir žmogui. Juos pastebime atmosferoje, pasaulio vandenyse, žemės paviršiuje. Dėl to, kad nyksta augalų ir gyvūnų rūšys, didėja dykumų plotai, mažėja miškų – labiausiai kaltas žmogus, neapgalvotas gamtos išteklių naudojimas, nesaikingumas ir abejingumas ateičiai. Ekologinės problemos yra įvairiapusės, susijusios su žmogaus ir gamtos tarpusavio santykiu ir pasireiškia mus supančioje pačioje artimiausioje aplinkoje. Tad norėdami kitokios ateities sau ir mūsų vaikams, ugdome kitokį požiūrį į gamtos saugojimą ir išsaugojimą. Artimas ryšys su gamta ugdo gerąsias vaikų savybes: užuojautą, rūpestingumą, moko saugoti gamtos grožį. Todėl darželio vaikai, padedami auklėtojų, tėvelių, senelių, augina triušius, sodina daržą, tvarko aplinką. Taip vaikams suteikiant ekologijos pradmenis yra plėtojamas sveikatą stiprinantis ugdymas. Antros veiksmo savaitės veiklų metu vyko pokalbiai su vaikais apie vandens gyvūnus ir išmetamas plastiko atliekas. Grupėse buvo kuriamos įvairios edukacinės aplinkos kaip mini akvariumai žuvytėms, vėžliukams, vandenyno valymo darbai, plastiko rūšiavimas, nematomų ir žalingų teršalų apžvalga ir jų pakeitimas į mažiau pavojingas, energijos taupymą. Vaikai plukdė žuvytes vandenyje, džiaugėsi jomis, gelbėjo vėžliukus iš užteršto vandens gelmių. Taip pat mažindami aplinkos taršą ir nesaikingumą, vaikai rūšiavo maisto atliekas, jas nešė į darželio kieme įkurtą sliekų požemį.