Veiklos sritys

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas:

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas;