Veiklos sritys

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas:

1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas;

2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.