Įstaigos pavadinimas: Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Adresas: Vytauto g. 58, LT-72247, Tauragė
Juridinių asmenų registras, kodas: 190455536
Telefonai:(8 446) 62692
El. paštas: info@tauragesazuoliukas.lt
Biudžetinė einamoji sąskaita: LT 704010041600000057
Labdaros paramos pavediminė sąskaita: LT 504010041600086262

Tėvų įnašų sąskaitos:

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, atsisk. sąskaita LT984010041600030205
AB SEB bankas, atsisk. sąskaita LT347044060002420412
AB „Swedbank“ , atsisk. sąskaita LT837300010133173160

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti

  1.  Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai.
  2.  Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos.
  3.  Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Skambinti maitinimo organizavimo klausimais:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamas telefono linijos numeris – 8 800 40403

Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tel.:  +370446 61264