Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ sveikatos stiprinimo programą „Būsiu  sveikas ir saugus“ 2020-2025 m. ir priėmė sprendimą pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statusą. Informaciją apie Lietuvos sveikatą stiprinačių mokyklų veiklą galima rasti – www.smlpc.lt