Lopšelio- darželio „Ąžuoliukas“ vaikučiai kartu su mokytojomis Daiva, Airida ir Monika dalyvauja ilgalaikiame Respublikiniame projekte ,,Mažieji tyrinėtojai“. Tikslas – STEAM metodų pritaikymas atsižvelgiant į vaikų poreikius ir skatinant ugdytinių  domėjimąsi juos supančia gyvąja gamta bei aplinka, formuojant vaikų pažinimo, kūrybiškumo, socialumo kompetencijas,  tenkinant jų saviraiškos poreikius. Žiema nuostabus metas vaikų supančio pasaulio pažinimui per patirtines gerų emocijų veiklas. O veiklų niekada nebūna per daug, kaip ir šypsenų, nuostabos šūksnių aplinkos atradimų pasaulyje.