Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ logopedė Virginija dalyvavo tarptautinėje mokslinėje–praktinėje konferencijoje „Kalbos sutrikimų prevencija ir holistinė pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikui“. Logopedė praplėtė turimas žinias, kuriomis pasidalins ir su lopšelio-darželio kolektyvu.

Konferencijoje buvo pateikiama video medžiaga apie lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenės dalyvavimą tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas.“  Už nuoširdų dalyvavimą įstaigai įteikta Padėka.