Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ mokytojos Lina ir Airida bei Ramunė ir Indrė dalyvavo konferencijoje „Geroji patirtis įgyvendinant metodinę priemonę „Žaismė ir atradimai“. Renginyje mokytojos dalijosi gerąją patirtimi, skaitė pranešimus „Metų laikų žaismė ugdant ikimokyklinio ugdymo vaikų patirtinius gebėjimus“ ir „Kūrybinė vaikų ir mokytojų sąveika plėtojant metodinių rinkinių „Žaismė ir atradimai“ idėjas. Mokytojos praplėtė ir pagilino turimas žinias, kuriomis pasidalins ir su lopšelio-darželio kolektyvu.