Joninės ir Rasos šventės švenčiamos gamtos prieglobstyje, kur daug lauko gėlių, įvairių žolynų. Tai diena, kada saulė pasiekia aukščiausią tašką  ir duoda didžiausią šviesą, šilumą bei džiaugsmą. Ir šią šventišką dieną „STEAM žaismėje“ stovyklautojai, palydėti direktorės iš lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“,  praleido Taurų nuotykių parke. Rinkome lauko pievų gėles, ieškojom paparčio žiedo miško papartyne ir pynėm vainikus, nes tai neša laimę ir sėkmę, plovėme  rankas ir kojas, kad visus metus būtume stiprūs ir sveiki. Nupynėm vainiką, kuris laikomas magišku ir uždėjom stovyklautojui Jonukui ant galvos. Sveikinom ir linkėjom dar daug gražių žalių vasarų ir smagių stovyklų nuotykių. Pasidžiaugę vainiku, paleidome plaukioti parko tvenkinyje.

Užbaigėme dvi savaites trukusią kūrybos, atradimų, tyrinėjimų,  stebėjimų ir įvairiausių kelionių gamtotyros stovyklą „STEAM žaismėje“. Stovykla baigėsi, bet vasara tik prasideda! Atlikę paskutinius bandymus, stebėjimus ir eksperimentus iškeliavome švęsti vasaros.

Socialinė pedagogė Edita D.