Vaikučiai ir visa darželio bendruomenė sulaukė svarbaus svečio.  Atvykęs gamtosauginių mokyklų koordinatorius Renaldas Rimavičius įteikė lopšeliui-darželiui  „Ąžuoliukas“ apdovanojimą – Žaliąją vėliavą ir Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatą už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą įstaigos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą.

Šį apdovanojimą lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ pelnė pirmasis iš rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų.

Lopšelio-darželio gamtosauginis komitetas sėkmingai integruoja tarptautinės gamtosauginių mokyklų programos idėjas į ugdymo(si) proceso veiklas įtraukdamas visą bendruomenę: atsakingas ir motyvuotas popieriaus rūšiavimas su vaikais; dalyvavimas aplinkos tvarkymo talkose, tarptautinėje medelio sodinimo dienoje; vaismedžių sodelio plėtra tėvų pagalba; stebėjimas, augalų priežiūra žaliojoje laboratorijoje – šiltnamyje, atradimai ir tausojanti elgsena stebint bioįvairovę darželio lauko erdvėse, sliekų požemyje, vabalų name, šalia esančiame J. Kalvano parke, išvykos ir kita aplinkosauginė veikla.

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ iniciatyva 34 respublikos ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenės dalyvavo projekte „Apkabink žemę“. Sukurtas filmukas – https://www.tauragesazuoliukas.lt/gamtosaugine-mokykla/

Siekiant skatinti vaikus, jų tėvelius ir pedagogus projektuoti, kurti ir veikti kartu žaismėje panaudojant antrines žaliavas – kamštelius, lopšelio –darželio gamtosauginio komiteto iniciatyvinė grupė inicijavo tarptautinį vaikų kūrybinės veiklos parodos projektą „Projektuoju. Kuriu. Veikiu žaismėje“. Projekto rezultatai- https://www.tauragesazuoliukas.lt/gamtosaugine-mokykla/

Atsakingai kartu veikdami tausokime mus supančią natūralią aplinką!