Štai ir atėjo ta saulėta pirmoji vasaros diena, kur balionais ir vėliavėlėmis išpuoštoje  darželio pievelėje įsikūrė mažųjų tyrinėtojų ir atradėjų stovykla. Stovyklautojus į tyrinėjimo keliones palydėjo darželio direktorė įnešdama stovyklos vėliavą, o vaikai šią džiugią dieną pradėjo skanduote :
Tyrinėjam ir atrandam daug naujų, keistų dalykų,
Ir gamtoj ir vandeny, ir kiekvieno mūs širdy.
O toliau džiaugėmės, žaidėme, linkėjome, puošėmės, kūrėme, statėme…