Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vytauto g. 58, LT-72247, Tauragė
Tel. (8 446) 62692
Juridinių asmenų registras, kodas: 190455536

50-ieji Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos metai

„Akmenukų paveikslai“

2021 - birželio - 21|

Prisirinkę akmenukų, pasirinkę pačias gražiausias spalvas stovyklos „Aš-mažasis STEAM kūrėjas“ vaikai šiandien ruošė „Akmenukų paveikslus“ respublikiniam projektui. Įsijungėme į šį projektą, norėdami sužadinti vaikų atradimo ir pažinimo džiaugsmą, sudaryti sąlygas  domėtis STEAM veikla, ugdyti

Kas pievelėje gyvena?

2021 - birželio - 18|

Žmogaus ir gamtos santykis jau nuo seno yra labai svarbus. Gamtoje mes galime pailsėti nuo miesto šurmulio, paklausyti paukščių čiulbėjimo ar miškų ošimo.  STEAM stovyklos tyrinėtojai, nuo pat ankstaus ryto, pasiėmę reikiamas priemones, susiruošė

Respublikinis projektas „Akmenukų paveikslai“

2021 - birželio - 17|

Lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ gamtotyros  vaikų stovykla „Aš- mažasis STEAM kūrėjas“ įsijungia ir dalyvauja  respublikiniame virtualaus ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų STEAM projektą „Akmenukų paveikslai“, kurį organizuoja Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ pedagogės.

Mažos rankutės – didelės širdys

2021 - birželio - 15|

Siekiant skatinti vaikus rūpintis augintinių ir kitų gyvūnų gerove, atkreipti dėmesį į opias problemas, kalbėti apie netinkamą elgesį su jais, plėsti vaikų pažintinę ir socialinę kompetencijas, lopšelio-darželio gamtotyros vasaros stovyklos „Aš-mažasis STEAM kūrėjas“ grupės

Pirmasis derlius

2021 - birželio - 09|

"Giliukų" grupės vaikai stebi, kaip auga daržovės jų lysvėse, mokosi jas atpažinti, nusakyti ir apibūdinti joms būdingus požymius, aiškinasi sėkmingam augimui reikalingas sąlygas. Šiandien vaikai nuėmė pirmą derlių. Sužinojo, kad ridikėlius reikia rauti, o