Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vytauto g. 58, LT-72247, Tauragė
Tel. (8 446) 62693
Juridinių asmenų registras, kodas: 190455536

Nuo kovo 30 d. lopšelyje–darželyje „Ąžuoliukas“ bus organizuojamas nuotolinis ugdymas.

2020 - kovo - 24|

Nuotolinis ugdymas – vaikų ugdymo proceso organizavimas namuose, kai mokytojai ir tėvai tarpusavyje tariasi, konsultuojasi ir organizuoja vaikų veiklas  panaudodami informacines ir komunikacines technologijas. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos specialistai dalinsis vieni su kitais gerąja darbo patirtimi